Muzeul Naţional Cotroceni


MUZEUL NAŢIONAL COTROCENI
Bulevardul Geniului numărul 1, cod poştal 060116, sector 6, Bucureşti, ROMÂNIA

Director General: LIVIU SEBASTIAN JICMAN
Telefon: +4 021-317.31.00
Fax: +4 021-312.16.18
E-mail: liviu.jicman@muzeulcotroceni.ro
secretariat@muzeulcotroceni.ro

Relaţii Publice:
Telefon: +4 021-317.31.06
E-mail: relatiipublice@muzeulcotroceni.ro

Istorie-Documentare: cercetare@muzeulcotroceni.ro

Evidenţă Patrimoniu, Bibliotecă, Fototecă şi Arhivă: patrimoniu@muzeulcotroceni.ro

Conservare şi Restaurare Patrimoniu: conservare@muzeulcotroceni.ro

Programări vizite
Telefon: +4 021-317.31.07
E-mail: vizitare@muzeulcotroceni.ro