Muzeul Naţional Cotroceni


MUZEUL NAŢIONAL COTROCENI
Bulevardul Geniului numărul 1 Cod poştal 060116, sector 6 Bucureşti, ROMÂNIA

Manager Interimar: CRISTINA VERONA TOBI
Telefon: +4 021-317.31.00
Fax: +4 021-312.16.18
E-mail: cristina.verona@presidency.ro
secretariat@muzeulcotroceni.ro

Relaţii Publice:
Telefon: +4 021-317.31.06
E-mail: relatiipublice@muzeulcotroceni.ro

Istorie-Documentare: cercetare@muzeulcotroceni.ro

Evidenţă Patrimoniu, Bibliotecă, Fototecă şi Arhivă: patrimoniu@muzeulcotroceni.ro

Conservare şi Restaurare Patrimoniu: conservare@muzeulcotroceni.ro

Programări vizite
Telefon: +4 021-317.31.07
E-mail: vizitare@muzeulcotroceni.ro