Muzeul Naţional Cotroceni


Colecţia de artă decorativă

Domeniul artă decorativă este foarte bine reprezentat în expunerea permanentă şi cuprinde piese de mobilier, ceramică, sticlă, piese din metal, textile. Colecţia de mobilier oferă o imagine cuprinzătoare asupra diversităţii stilurilor europene şi a evoluţiilor tehnice. În materie de decor se remarcă măsuţe şi scaune din lemn (Stil neoromânesc), garnituri de salon (Empire, Napoleon III, Ludovic XV-XVI, şi mobilier extrem oriental).

Masă cu douăzeci şi patru de scaune, în stil celtic şi bizantin
poza

Colecţia de ceramică cuprinde piese valoaroase create în cunoscutele manufacturi din Germania, Fraţa, Italia, Olanda, Rusia. Remarcabile sunt porţelanurile de Sevres, Meissen şi Kuzneţov.

Vas decorativ
poza

Colecţia de sticlă cuprinde obiecte valoaroase din punct de vedere artistic şi istoric sau memorialistic. Ex: Serviciul de masă al Reginei Maria (stil neobizantin) şi piese produse în manufacturile din Italia şi Franţa.

Serviciul din cristal de Bohemia al Reginei Maria
poza

În colecţia muzeului se află un număr de obiecte Art Nouveau, aparţinând mişcării artistice de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Curentul Art Nouveau, un curent internaţional al artei moderne s-a bucurat de succes în toate domeniile artei. În cadrul mişcării Art Nouveau, sticla modernă cunoaşte un moment de mare originalitate şi valoare artistică, datorită şcolii de la Nancy întemeiată de Emile Gallé. În colecţie se află un număr de exemplare Art Nouveau create în ateliere Gallé, Daum şi Lalique. Realizările cele mai de seamă, caracteristic impregnate de variantele stilistice ale Art Nouveau-lui se întâlnesc în artele decorative (mobilier, metal), în ornamentică, în arta cărţii, în pictură, în grafică (ex. în grafica românească - Lucia Beller).

Émile Gallé, Vas de flori
poza

Din colecţia de medalii şi decoraţii se pot menţiona piese precum Medalie comemorativă „77 de ani de la revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu (1898)“, Medalie comemorativă „Proclamarea Regatului (1881)“, Medalie comemorativă „Regele Ferdinand I (1929)“, Coroana României în grad de Mare Ofiţer (model 1881), Steaua României în grad de Cavaler (1941).

Medalia comemorativă „Proclamarea Regatului (1881)“
poza

Colecţia de textile cuprinde covoare care sunt create în celebrele ateliere Buchara, Sumak Shirvan.

Covor Buchara
poza