Muzeul Naţional Cotroceni


Colecţia de artă religioasă

Colecţia de artă religioasă cuprinde o parte din obiectele de cult provenite din patrimoniul recuperat al bisericii mănăstirii Cotroceni, datând din secolele XVII-XX: icoane, orfevrărie, broderii, mobilier. Bunurile din secolele XVII şi XVIII se individualizează ca exemplare deosebite ale stilului cantacuzino-brâncovenesc şi postbrâncovenesc. Broderiile şi veşmintele liturgice, din ţesături scumpe, au fost lucrate în ateliere italiene sau constantinopolitane, mai târziu vieneze.

Icoană împărătească, Schimbarea la faţă
poza

Artefactele care datează din secolul al XIX-lea, icoane şi piese de mobilier, reliefează evoluţia artei religioase româneşti în această perioadă, marcată de oscilarea între menţinerea tradiţiei şi inovaţie, prin preluarea şi asimilarea unora dintre tehnicile şi modelele de decoraţie occidentale. Piesa cea mai spectaculoasă este candelabrul mare al bisericii, cu o decoraţie bogată în stil baroc.

Candelabrul fostei Biserici Cotroceni
poza

Colecţia de arheologie este constituită din elemente de arhitectură recuperate în urma demolării bisericii Cotroceni în anul 1984, ancadramente de ferestre, capitele, coloane, fragmente din brâul median, lespezi funerare de pe mormintele Cantacuzinilor, precum şi din obiecte de inventar funerar descoperite în mormintele din biserică.

Consola amvonului fostei Biserici Cotroceni
poza