Muzeul Naţional Cotroceni


Colecţia de carte veche

Colecţia de carte veche şi bibliofilă are drept componentă principală o parte din fondul de carte religioasă al bisericii mănăstirii Cotroceni, cărţi tipărite la Veneţia în limba greacă, unele donaţii ale lui Şerban Cantacuzino, dar şi cărţi de cult în limba română, imprimate la Bucureşti, Buda, Neamţ.

Minei pe februarie, Veneţia, 1678
poza

Acestora li se adaugă cărţi publicate în Franţa, Austria şi Germania în secolele XVIII şi XIX, cu subiecte diverse, opere ale unor scriitori antici sau moderni, memorii de călătorie (etc.), unele provenind din bibliotecile elitelor române, mărturisindu-le astfel domeniile de interes.

Minei pe noiembrie, Veneţia, 1678
poza

Cea mai veche carte din colecţie este opera lui Antoine de Pluuinel, L’instruction du roy en l’exercice de monter a cheval, dedicată regelui Franţei, Ludovic al XIII-lea, şi tipărită la Paris în 1627.

Monarhia austro-ungară în „Wort und Bild“
poza

Constituţía României, 1923