Muzeul Naţional Cotroceni


Restaurare

poza
Laboratoarele de Conservare – Restaurare, acreditate de către Ministerul Culturii, funcţionează în cadrul Muzeului Naţional Cotroceni din anul 1992, în tehnica pictură pe suport de lemn şi din 2002, în tehnica pictură de şevalet şi tempera pe suport de pânză, lemn, carton, metal etc. Dacă activitatea conservatorilor se evidenţiază prin luarea unui ansamblu de măsuri în vederea protejării şi asigurării unor condiţii optime de conservare a bunurilor culturale aflate în spaţiile de depozitare şi de expunere ale muzeului, activitatea experţilor restauratori, din cele două laboratoare de profil, se reflectă prin cercetarea, investigarea şi fluxul tehnologic şi artistic de restaurare, în scopul readucerii operelor de artă pe simezele expoziţionale. Laboratoarele restaurează atât piese din colecţiile proprii cât şi lucrări ale altor instituţii şi persoane private. Activitatea ştiinţifică a conservatorilor precum şi a experţilor restauratori este evidenţiată prin participări la sesiuni de comunicări, mese rotunde, simpozioane, saloane de restaurare, organizate atât în cadrul muzeului cât şi de către alte instituţii din ţară şi străinătate.

poza
Cercetări în domeniu: Brevet de invenţii (OSIM) „XYLO PROTECT A“ - insectofungicid pentru conservarea picturilor pe suport de lemn, realizat în laboratorul de restaurare din cadrul Muzeul Naţional Cotroceni.
Premii: Premiul special „IOSIF KORODY“ oferit de Ministerul Culturii şi Cultelor la concursul „Contribuţii deosebite la dezvoltarea patrimoniului Cultural Naţional“ cu tema „Revalorificarea operei de artă prin restaurare“ Restaurarea unui tablou de sec. XVI - şcoală italiană - „Alegoria Aerului“ de J. Bassano.

poza