Muzeul Naţional Cotroceni


Pedagogie muzeală

Printre principalele funcţii ale Muzeului Național Cotroceni este şi cea educativă care are o însemnătate deosebită. Astfel, Muzeul Naţional Cotoceni organizează evenimente și programe de pedagogie muzeală, având ca scop familiarizarea tinerei generaţii cu valorile istoriei şi culturii naţionale şi universale și cu importanţa valorificării obiectelor de patrimoniu.
La nivel universitar, programul de pedagogie muzeală se desfăşoară mai ales sub forma efectuării de către studenţi a practicii de specialitate. Prin lectorate şi prelegeri susţinute de specialişti ai muzeului, studenţii intră în contact cu ceea ce înseamnă lumea muzeală, descoperă care este importanţa unui muzeu în procesul educaţional actual, înţeleg importanţa conservării şi restaurării operelor de artă, a valorificării patrimoniului naţional şi universal şi, nu în ultimul rând, cunoaşterea structurii organizatorice a unui muzeu. În acest context, instituţia noastră, încă de la deschidere, a răspuns pozitiv tuturor solicitărilor primite din partea diverselor instituţii de învăţământ.
Muzeul Naţional Cotroceni susţine programul „Şcoala altfel“, iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, începând cu anul şcolar 2011-2012.

Şcoala altfel

Programul "Şcoala altfel" a continuat la Muzeul Naţional Cotroceni până la sfârşitul lunii noiembrie 2016. Elevi de la şcolile şi liceele din Bucureşti şi din ţară au trecut pragul muzeului, bucurându-se de vizite interactive şi pline de voie bună.

poza
poza

Lectorat cu studenţii

Pe data de 23 noiembrie 2016, studenţii Facultăţii de Administraţie şi Management Public din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, au participat la un lectorat susţinut în Salonul Cerchez al Muzeului Naţional Cotroceni. S-a vorbit despre istoricul muzeului, organizare, mixul de marketing - poziţionare, promovare, produs, piaţa de distribuţie, mediul concurenţial. A fost o interactivă şi interesantă discuţie despre importanţa marketingului cultural în muzee, care trebuie să aibă ca finalitate schimbarea atitudinii publicului în favoarea consumului de cultură.

poza
poza

„Şcoala Altfel“

Printre principalele funcţii ale Muzeului Național Cotroceni este şi cea educativă care are o însemnătate deosebită. Astfel, Muzeul Naţional Cotoceni organizează evenimente și programe de pedagogie muzeală, având ca scop familiarizarea tinerei generaţii cu valorile istoriei şi culturii naţionale şi universale și cu importanţa valorificării obiectelor de patrimoniu.
La nivel universitar, programul de pedagogie muzeală se desfăşoară mai ales sub forma efectuării de către studenţi a practicii de specialitate. Prin lectorate şi prelegeri susţinute de specialişti ai muzeului, studenţii intră în contact cu ceea ce înseamnă lumea muzeală, descoperă care este importanţa unui muzeu în procesul educaţional actual, înţeleg importanţa conservării şi restaurării operelor de artă, a valorificării patrimoniului naţional şi universal şi, nu în ultimul rând, cunoaşterea structurii organizatorice a unui muzeu. În acest context, instituţia noastră, încă de la deschidere, a răspuns pozitiv tuturor solicitărilor primite din partea diverselor instituţii de învăţământ.

poza
Programul numit „Școala altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun!“ este dedicat activităților educative extracurriculare și extrașcolare.
Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
În perioada 18 - 22 aprilie 2016 s-a desfăşurat programul „Şcoala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun“. Muzeul Naţional Cotroceni a susţinut programul iniţiat de Ministerul Educaţiei, oferind elevilor posibilitatea de a descoperi un loc încărcat de istorie şi amintirea unor mari personalităţi.

„Ne jucăm şi învăţăm la Palat“

Acest atelier extraşcolar îşi propune prezentarea de noțiuni elementare, (adaptate nivelului de vârstă) despre istoria și patrimoniul Palatului Cotroceni și petrecerea timpului într-un mod educativ și plăcut.
Proiectul se adresează grupurilor organizate de școlari din clasele I - VIII și constă într-un ghidaj de specialitate, vizitarea etajului întâi al Palatului Cotroceni, urmat de un joc - concurs cu întrebări şi o competiţie contra cronometru. Atelierul se adresează claselor sau grupurilor de elevi însoțite de profesori sau adulţi.
Durata atelierului este de aproximativ 1 oră şi 30 de minute. Ziua și ora în care are loc acesta sunt stabilite de comun acord de către însoţitorul grupului de elevi şi de către coordonatorul atelierului. Numărul maxim de participanți la atelier este de 30 elevi/atelier.
Taxa pentru participare este de 10 lei/elev. Însoțitorii grupului (maxim trei persoane - profesori sau părinţi) nu plătesc taxa de intrare în muzeu. Pentru a facilita intrarea, vă rugăm să aduceţi o listă cu numele elevilor iar adulţii trebuie să prezinte cartea de identitate (în original).
Înscrierile pentru proiect se fac de luni până vineri, între orele 09.30 - 14.00.
Pentru detalii legate de acest proiect vă rugăm să ne contactaţi la: 021-317.31.06, persoană de contact Răitaru Livia - coordonator program, serviciul Relaţii Publice, e-mail: relatiipublice@muzeulcotroceni.ro

poza
poza